Željko Mucko

 1977.  1978. 1979.   1980. 1981. 1982.   1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990.   1991. 1992. 1993.   1994. 1995. 1996.  1997. 1998. 1999. 2000.   2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.   2009. 2010. 2011.
                                                                                 
  Rani radovi
                                                                     
    Portreti
             
                          Gadovi Krajolik Vedute
                                                       
                            Figure                                                      
                                Sakralne                                                  
                                       Mrtva priroda
                                           
                                                                                 
    rani radovi       portreti                 sakralne       mrtva priroda           figure                 gradovi krajolik vedute            

 

 

Mrtva priroda I
Mrtva priroda II
Mrtva priroda III
Kuće I
Kuće II
Kuće III
Kuće IV
Kuće V
Kuće VII
Kuće VIII
Kuće IX
Đurđice
Krajolik
  Bez naziva
Akt
Ležeći akt I
Ležeći akt II
Soba
Slikar

 

Autoportret I
Dražen T.
Viviana
Autoportret II
Autoportret III
Autoportret IV
Autoportret V
Autoportret VI
Autoportret VII
Autoportret VIII
Autoportret IX
Autoportret X
Glava
Pijanica
  Portret majke
Autoportret XI
Autoportret XII
Autoportret XIII
Žena I
Žena II
Autoportret XIV
Žuta slika
Autoportret XV
Autoportret XVI
Autoportret XVII
Autoportret XVIII
Autoportret XIX
Portret
Slikar II
Slikar III
Slikar IV
Dalibor
Čovjek
GS
Kurdi
Žena u crvenom
Ženska figura I
Autoprtret XX
Žena III
Slikar V
Glava
Autoportret XXI
   

 

 

 

Ležeći akt
Sv. Franjo
Ecce Homo
Pieta
Raspeće I
Raspeće II
Pieta II
Raspeće III
Raspeće IV
Raspeće V
Pieta III
  Raspeće V
Ecce homo II
Ecco homo III
Skidanje s križa
Raspeće VI

 

Mrtva priroda IV
Buket I
Mrtva priroda V
Mrtva priroda VI
Buket II
Interijer I
Interijer II
Interijer III
Interijer IV
Mrtva priroda VII
Mrtva priroda VIII
Mrtva priroda IX
  Buket III
Buket IV
Buket V
Interijer V
Interijer VI
Interijer VII
Mrtva priroda IX
Mrtva priroda X
Mrtva priroda XI
Plavi buket
Buket VI
Buket VII
Mrtva priroda XII
Mrtva priroda XIII
Mrtva priroda XIV
Mrtva priroda XV
Mrtva priroda XVI
Mrtva priroda XVII
Mrtva priroda XVIII
Mrtva priroda XIX
Mrtva priroda XX
Mrtva priroda XXI
Mrtva priroda XXII
Mrtva priroda XXIII
Mrtva priroda XXIV

 

 

Figura I
Figura II
Figura III
Figura IV
Figura V
Figura VI
Figura VII
Figura VIII
Figura IX
Figura X
Figura XI
Figura XII

 

Figura XIII
Figura XIV
Figura XV
Figura XVI
Figura u sjeni
Poznata figura
Sjedeća figura
Slikar
Slikar s paletom
Plava figura
Figura XVII
Figura XVIII
Figura XIX
Figura XX
Figura XXI
Figura XXII
Figura XXIII
Figura XXIV
Figura XXV
Figura XXVI
Figura XXVII
Figura XXVIII
Dvije figure I
Dvije figure II
Figura u smeđem I
Figura u smeđem II
Figure u crvenom
Izdužena figura
Šarena figura
Tri figure
Umotana figura
Ženska figura I
Ženska figura II
  Figura XXIX
Figura XXX
Homage Fritzu
Figura XXXI
Figura XXXII
Figura XXXIII
Figura XXXIV
Figura XXXV
Figura XXXVI
Figura XXXVII
Figura XXXVIII
Figura XXXIX
Figura XL
Figura XLI
Figura XLII
Figura XLIII
Figura XLIV
Figura XLV
Figura XLVI
Figura XLIVII
Figura XLIVIII
Figura XLIX
Figura L
Figura LI
Figura LII
Figura LIII
Par I
Par II
Dvije figure III
Dvije figure i sjena
Figura
Figura LIV
Figura LV
Mumificirana figura
Figura LVI
Tužna figura
    Kuće X
Kuće XI
Kuće XII
Bazilika
Crvene kuće
Grad I
Grad II
Grad III
Grad IV
Grad V
Grad VI
Grad VII
Grad VIII
Kuće XIII
Kuće XIV
Mala slika
Grad IX
Grad X
Grad XI
Grad XII
Grad XIII
Park I
Park II
Trg I
Zaboravljeni grad
Grad XIV
Park III
Grad XV
Sekuline
Zimski krajolik/a>
Park IV
Trg II
Grad XVI
Grad XVII
Grad XVIII
Grad XIX
Grad XX
Grad XXI
Kostajnica I
Grad XXII
Kuće XV
Nečujam
Šolta I
Šolta II
Šolta III
  Šolta IV
Grad XXIII
Grad XXIV
Grad XXV
Kula I
Kula II
Kula III
Šolta V
Šolta VI
Šolta VII
Šolta VIII
Grad XXV
Grad XXVI
Grad XXVII
Kostajnica II
Kostajnica III
Kostajnica IV
Kostajnica V
Kostajnica VI
Kostajnica VII
Kuće XVI
Kuće XVII
Kuće XVIII
Kuće XIX
Kuće Starčevićeva
Kuće Svilarska
Šolta IX
Šolta X
Šolta XI
Šolta XII
Šuma I
Šuma II
Šuma III
Šuma IV
Šuma V
Svilarska I
Svilarska II
Grad XXVIII
Grad XXIX
Grad XXX
Grad XXXI
Krajolik II
Kuće XX
Kuće XXI